Aktuality 2017-2018

„ZAHOĎ MOBIL A VEZMI KNIHU“ – vyhodnotenie súťaže

Drahí milovníci i odporcovia kníh!

Niekto dokáže knihu využiť napríklad na vylisovanie listov do herbára alebo ju využíva ako podložku pod projektor. Iný zasa na vyplnenie poličky, čiže na okrasu.

Knihy majú dosť veľký význam pre človeka, ale čoraz menej kníh je prečítaných, pretože nastupujúca generácia ani knihu neotvorí.

To je veľká škoda, a preto sa aj tento školský rok 2017/2018 nesie v duchu čítania na hodinách SJL, ale aj doma (hlavne žiaci 1. a 2. ročníkov). Úlohou žiakov bolo prečítať vybrané dielo, interpretovať ho a vytvoriť autentický záznam v podobe projektu. Hodnotila sa obsahová a formálna stránka, ale predovšetkým kreativita. Veľmi pozitívne nás prekvapili hlavne práce našich prvákov, z ktorých cítiť pozitívny vzťah (aj lásku) k literatúre.

Tieto projekty boli najhodnotnejšie a ich autorky získavajú vecné ocenenia:

TATIANA PIENTÁKOVÁ, I. B

NIKOLA HOLUBOVÁ, I. A

LENKA ONDREKOVÁ, I. M

MIRIAM BRČÁKOVÁ, I. M

VIKTÓRIA STREMPEKOVÁ, I. A

ALŽBETA KABÁČOVÁ, I. K

Veríme, že aspoň na chvíľku dokážete odložiť mobil a rozvíjať svoju fantáziu pri čítaní peknej knihy.