Aktuality 2015-2016

„ZAHOĎ MOBIL A VEZMI KNIHU“ – vyhodnotenie súťaže

Drahí milovníci i odporcovia kníh!

Niekto dokáže knihu využiť napríklad na vylisovanie listov do herbáru. Niekto knihu využíva ako podložku pod projektor. Iný zasa na vyplnenie poličky, čiže na okrasu. Knihy majú dosť veľký význam pre človeka, ale čoraz menej kníh je prečítaných, pretože nastupujúca generácia ani knihu neotvorí.

 

To je veľká škoda, a preto sa tento školský rok 2015/2016 nesie v duchu čítania na hodinách SJL, ale aj doma (hlavne žiaci 1. a 2. ročníkov). Na hodinách SJL si žiaci priebežne čítajú vybrané úryvky z diel, ich úlohou je dané dielo doma prečítať, vytvoriť autentický záznam v podobe projektu a odovzdať. Všetky vybrané knihy si žiaci požičiavali zo školskej knižnice. Hodnotila sa obsahová a formálna stránka.

 

A tieto projekty boli najkrajšie:

1. miesto: MÁRIA BERNAŤÁKOVÁ, II. K – Margita Figuli – Tri gaštanové kone

2. miesto: KLAUDIA KURJAKOVÁ, I. AS – Romain Rolland – Peter a Lucia

3. miesto: MICHAELA KYRCZOVÁ, I. M – William Shakespeare – Rómeo a Júlia

 

Osobitné ocenenie za kreativitu:

PAULÍNA JAŠŠÁKOVÁ, DENISA ZOŠŠÁKOVÁ, III. M – Margita Figuli – Tri gaštanové kone

MÁRIA SLANIČANOVÁ, JANKA KUBAĽOVÁ, III. M – Margita Figuli – Tri gaštanové kone

ALŽBETA MLYNARČÍKOVÁ, I. AS – Romain Rolland – Peter a Lucia

 

Veríme, že aspoň na chvíľku dokážete odložiť mobil a rozvíjať svoju fantáziu pri čítaní peknej knihy.