Aktuality 2019-2020

Záložka do knihy spája školy 2019

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2019 ôsmy ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.

    

 

Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Na základe prihlášky nám bola pridelená partnerská škola – Stredná odborná škola Tisovec, ktorej posielame 80 záložiek vytvorených našimi prvákmi a tešíme sa na záložky, ktoré nám pošlú oni.

  

Prváci sa prejavili svojou kreativitou, fantáziou a nápaditosťou, ako zakomponovať zadanú tému do podoby záložky.

Ďakujeme.