Aktuality 2020-2021

Záložka do knihy spája slovenské školy 2020

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2020 (1. a ž 30. október) deviaty ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku).

phoca thumb m IMG 20200921 095624

 

Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Na základe prihlášky nám bola pridelená partnerská škola – Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom, ktorej sme poslali 80 záložiek vytvorených našimi prvákmi a tešíme sa na záložky, ktoré nám pošlú oni.

Prváci sa prejavili svojou kreativitou, fantáziou a nápaditosťou, ako zakomponovať zadanú tému do podoby záložky.

Ďakujeme.