Aktuality 2021-2022

Záložka do knihy spája slovenské školy 2021 – 10. ročník

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 10. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry – 100. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava a 70. výročie úmrtia B. S. Timravy.

phoca thumb m 001

Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Aj naša škola využila výmenu záložiek ako prostriedok vzájomnej spolupráce a  poznávania života žiakov zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb z Trnavy. Táto aktivita prispela k nadviazaniu nových priateľských kontaktov medzi partnerskými školami. Zároveň rozvíjala kreativitu, fantáziu, manuálnu zručnosť a prácu s informáciami žiakov, posilnila ich etické hodnoty. Zábavnou formou ich pritiahla ku knihám, podporila ich vzťah k čítaniu i k častejšej návšteve školskej knižnice. Pridanou hodnotou celoslovenského projektu bolo rozšírenie vedomostí žiakov nielen zo slovenského jazyka a literatúry, ale aj z geografie.