Aktuality 2017-2018

Záložka do knihy spája slovenské školy

LITERÁRNE OSOBNOSTI MÔJHO REGIÓNU

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do 6. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy – Záložka do knihy spája slovenské školy.    

 

Cieľom celoslovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému: Literárne osobnosti môjho regiónu.

Po zaslaní potrebných dokumentov a registrácii nám bola pridelená spolupráca so Strednou odbornou školou technickou v Lučenci. Naši žiaci prvého a druhého ročníka vytvorili veľmi kreatívne záložky s dodržaním vyhlásenej témy. Záložky posielame pridelenej škole a tešíme sa na ich kreatívnu tvorbu, ktorú nám spätne zašlú. Žiaci majú možnosť na základe mailových adries uvedených na záložkách spoznať nových ľudí a spomenúť si na nich vždy, keď otvoria knihu na strane so záložkou.

Tešíme sa na spoluprácu.