Aktuality 2018-2019

Zapájame do preventívnych aktivít

Pre spoločnosť je prevencia výhodnejšia ako represia, to je všeobecne známa skutočnosť. Cieľom aktivít, ktoré realizujeme počas školského roka v tejto oblasti v našej škole, je posilňovať právne vedomie žiakov, predchádzanie páchania trestnej činnosti a znižovať riziko stať sa obeťou obchodovania s ľuďmi.

Študenti prvého ročníka sa 18. 09. 2018 zišli na prednáške kpt. Tibora Šándora, preventistu z OR PZ v Dolnom Kubíne „Trestnoprávna zodpovednosť mládeže“ a študenti druhého ročníka na prednáške spojenej s premietaním filmu „Obchodovanie s ľuďmi“. Na záver stretnutia kpt. T. Šándor odpovedal na otázky študentov.