Aktuality 2016-2017

Zbieram baterky

„Zbieraj baterky, hraj a zameň za hodnotné ceny“ – heslo súťaže, do ktorej sa môžeš zapojiť aj ty!

 

Už starí Feničania využívali olovo, ako jed. Ide o látku, ktorú dnes obsahujú „tužkové“ batérie a akumulátory. Okrem toho batérie obsahujú aj kyselinu sírovú a ťažké kovy, ktoré môžu kontaminovať pôdu, vodu a ohroziť zdravie človeka. Všetky batérie by mali končiť v špeciálnych recykloboxoch, ktoré sú na zber určené. Preto, ak máš doma staré baterky a žiarivky, prines ich do zelenej nádoby, ktorá je umiestnená pri vchode v našej škole, ďalšia je umiestnená v učebni č. 5. Môžeš ich odovzdať aj pani učiteľke Mgr. Daniele Majkútovej. Pomôžme spoločne Planéte Zem, ktorá kričí o pomoc!