Aktuality 2016-2017

„ŽENSKÉ TELO HOVORÍ“ – prednáška spojená s kampaňou

2. novembra 2016 sa žiačky prvých ročníkov zúčastnili prednášky s pánom PharmDr. Jozefom Laurincom.

Nášho cteného hosťa privítali žiačky II. AS triedy – Soňa Jendrolová a Alžbeta Mlynarčíková, a to vysvetlením významu kampane SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI, ktorú organizuje Fórum života.

 

Zakúpením špeciálne vyrobenej sviečky sme podporili pro-life aktivity na Slovensku zamerané na ochranu života a rodiny. Táto kampaň prebiehala počas celého dňa (2. novembra 2016) a jej cieľom bolo tiež vytvoriť na škole atmosféru spomienky na zomrelé a usmrtené deti (prízemie SOŠ Námestovo). Zapojením sa do kampane pomáhame chrániť život od počatia po prirodzenú smrť prostredníctvom projektov podporujúcich kultúru života, ľudskú dôstojnosť, vzdelávanie, ochranu ľudských práv, rozvoj sociálnych služieb a konkrétnu pomoc pri riešení ťažkých životných situácií žien, ich detí, núdznych, chorých i slabých.

Počas prednášky boli žiaci oboznámení s viacerými zdravotnými rizikami a etickými problémami pri používaní hormonálnej antikoncepcie. Dievčatá si uvedomili, aké krásne a zároveň náročné je „bytie ženy“ a že „ženské telo naozaj hovorí“.

  

Pán doktor odišiel taktiež nadšený pekným správaním našich žiakov a pochválil ich za „inteligentné kladenie otázok na intímnu tému“.