Aktuality 2014-2015

Žiaci žiakom odovzdávali informácie o EU

Žiaci žiakom predstavili počas Dňa EU na škole „Európsku úniu – . to sme my , tu a teraz“ Privítali ich Beethovenovou Ódou na radosť, ktorej Schillerov text potom predniesla v slovenskej verzii žiačka školy. Nasledovalo rébusy, hry a súťaže.

 F. Schiller „ Óda na radosť“ preložil L. Feldek

Radosť, dcéra rajských záhrad,
božská iskra, krásny plam,
blížime sa, v hlave závrat,
otvor nám svoj svätý chrám!

Tvoje čaro zviaže dávne
zväzky, ktoré rozbil čas.
Tam, kde tvoje krídlo mávne,
zbratajú sa ľudia zas.

ZBOR
Objímte sa, milióny,
splyňte v jednom bozku dnes!
Bratia, tam nad klenbou hviezd
náš nebeský Otec tróni.

Ten, čo s výhrou spokojný je,
keď si získal priateľa,
ten, čo s dobrou ženou žije,
nech sa pridá zvesela.

Aj ten, čo len v jednej duši
našiel pocit blízkosti!
Kto nenašiel, s plačom tuší,
že náš krúžok opustí.

ZBOR
Každý občan zemskej zóny
mal by ľuďom lásku niesť,
s ňou sa vzniesť ku klenbe hviezd,
kde tajomný Tvorca tróni.

Radosťou na svojej hrudi
príroda svet napája.
Zazrieš zlých aj dobrých ľudí
v jej ružových šľapajach.

Jej darom je bozk aj réva,
všetky tvory spriatelí.
Radosť splieta s červom červa.
Boha chvália anjeli.

ZBOR
Skláňate sa, milióny?
Nájsť ho chcete v prachu ciest?
Hľaďte tam, nad klenbu hviezd!
Tam náš veľký Tvorca tróni.

Radosť, to sú perá v stroji,
v prírode čo hýbe sa.
Radosť, radosť na orloji
sveta ženie kolesá.

Z pôdy vábi kvety jarné,
slnko dvíha nad obzor,
sféram vládne tam, kde márne
zrak upiera ľudský tvor.

ZBOR

Tak ako jej šťastné svety
letia krásnou výsosťou,
choďte, bratia, s radosťou
dobyť všetky svoje méty!

Z jej zrkadla žiari skvostný
úsmev pravdy na vedca
a na strmý končiar cnosti
mučeníka privádza.

Na slnečnej hore viery
zazrieme jej vlajku viať.
Praskol balvan z hrobu mieri
s anjelmi si zaspievať.

ZBOR
Pre lepší svet, milióny,
treba chrabro niečo zniesť.
Odmení to z klenby hviezd
veľký Boh, čo nad ňou tróni.

Bohom ťažko dá sa veliť.
Byť im roveň je však dosť.
Žiaľ a hlad sa budú deliť
s radostnými o radosť.

Zmizni hnev a zmizni pomsta!
Nepriateľ môj – si môj brat!
Nemusíš až do potomstva
ľútostivé slzy liať.

ZBOR
Knihu vín nech ľudia stratia!
K zmiereniu svet treba viesť.
Boh bude nad klenbou hviezd
súdiť naše súdy, bratia.