Aktuality 2014-2015

Zmenáreň 2014

Stredná odborná škola Námestovo sa už od školského roku 2012/2013 aktívne zapája do národného programu KomPrax podporeného z Európskeho sociálneho fondu, operačného programu Vzdelávanie.

Jedným z realizovaných projektov bola aj Zmenáreň, zameraná na úpravu účesu a vizáže. Projekt bol určený širokej verejnosti a prebiehal 27. novembra 2014 v OC Klinec. Žiačky študijného odboru kozmetik a vlasová kozmetika, ale aj učebného odboru kaderník mali možnosť uplatniť získané vedomosti a zručnosti. O tom, že sú veľmi šikovné, hovorili najmä spokojné úsmevy zmenených žien. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia kaderníckych a kozmetických služieb, účesovej tvorby, líčenia a stylingu, nechtového designu a poradenstvo s odborníkmi. Táto prezentácia prebiehala počas dvoch dní – vo štvrtok 27. a v piatok 28. novembra 2014. V príjemnej atmosfére sprevádzanej hudbou a záujmom verejnosti preukázali maturantky Strednej odbornej školy Námestovo kreatívnosť, zručnosť a zodpovedný postoj k pracovnej činnosti. Počas stanoveného časového limitu vytvorili líčenie a extravagantný účes, ktoré doplnili vhodným odevom a doplnkami.