Aktuality 2016-2017

Zneužívanie moci

V pondelok 17. októbra 2016 sa na našej škole konal za účasti troch ročníkov kultúrno-vzdelávací program plný vizuálnych kontrastov a hudby na tému Zneužívanie moci. Hlavnou myšlienkou tohto koncertu bolo pomocou zaujímavých a známych pesničiek vysvetliť problematiku moci masmediálneho priemyslu.

 

Koncert nás priviedol k zamysleniu sa nad našim časom a nad tým ako ho používame. Taktiež sa nám hravým spôsobom snažili vysvetliť ako nám média vymývajú mozog a ako si máme strážiť svoje súkromie. Aktéri koncertu boli príjemní, priateľskí a vďaka ním sme si lepšie uvedomili, aký je náš čas vzácny, pretože ako zaznelo na koncerte: „Čas sú peniaze.“ Dúfame, že aj vám sa tento vzdelávací koncert páčil, tak ako nám.