Aktuality 2015-2016

Zo strednej odbornej školy v Námestove tento rok odídu prví IT absolventi

Stredná odborná škola v Námestove sa etablovala aj v oblasti informačných technológii (IT). Školské vzdelávacie programy pred štyrmi rokmi rozšírila o študijný odbor Obchodné a informačné služby so zameraním na medzinárodné obchodné vzťahy a správcu počítačovej siete (SPS). Počas týchto štyroch rokov sa technické vybavenie v odborných učebniach informatiky pozdvihlo na špičkovú úroveň. Technické parametre prevádzkovaných počítačov patria v súčasnosti k top modelom ponúkaných na IT trhu.

 

Softvérové vybavenie počítačov nezaostáva za hardvérovým. Vyučuje sa pomocou nových programov, ktoré sú adekvátne k dnešnej dobe. Všetci žiaci majú k dispozícii vlastné užívateľské konto vo viacerých systémoch, ktoré škola využíva.

Za všetky spomenieme:

  • Konto Microsoft Office 365 – práca s týmto kontom bola podrobne opísaná v článku Služba Office 365 a v článku Modernizácia vyučovania v SOŠ Námestovo na webovom sídle školy www.sosno.sk. V stručnosti spomenieme niektoré služby, ktoré žiaci bežne využívajú pri štúdiu: Microsoft Outlook (školský žiacky e-mail), Microsoft online Office (možnosť využívať balík Microsoft Office prostredníctvom internetu bez nutnosti inštalácie produktu do počítača), OneDrive (osobný cloud s kapacitou 1 TB), Skype for Bussines (komunikátor, ktorý umožňuje online vyučovanie) a mnohé ďalšie.
  • Konto v školskom databázovom systéme – každý žiak má k dispozícii svoju vlastnú MySQL databázu, ktorú v plnom rozsahu používa a spravuje.
  • FTP konto na školskom serveri – v tomto konte si žiak vytvára vlastné PHP skripty, učí sa ako pomocou skriptov externe pristupovať do MySQL databázy.
  • Žiaci majú k dispozícii minimálne štyri vlastné virtuálne počítače vrátane vlastného virtuálneho servera. Virtualizácia dovoľuje prevádzať nadštandardný prístup k operačnému systému a jeho administrácii.

Praktické skúsenosti nadobúdajú žiaci aj počas 2-týždňovej súvislej odbornej praxe. V ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej naši žiaci prakticky realizovali kompletne novú inštaláciu internetovej siete v dvoch budovách školy.

Samozrejmosťou je spolupráca so základnými školami v regióne Orava. Škola organizuje pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl informatickú súťaž iSOSNO. Viac informácií o súťži nájdete v článku iSOSNO 2015 na webovom sídle školy.

Spolupracujeme aj s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Výsledkom spolupráce je Yrobot, malý robot, ktorého správanie je možné riadiť pomocou štruktúrovaného programovacieho jazyka C++ respektíve pomocou asembleru (JSA) jazyka symbolických adries. Viac o štarte Yrobota v našej škole sa dozviete v článku Yrobot na webovom sídle školy.

Naši absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách v študijných programoch zameraných na informatiku a informačné technológie.

So svetom informačných technológií držíme krok a aktívne ich využívame vo vyučovacom procese.