Aktuality 2015-2016

Zodpovednosť mládeže

Prevencia je pre spoločnosť výhodnejšia ako represia, to je všeobecne známa skutočnosť. Cieľom aktivít, ktoré realizujeme v tejto oblasti v našej škole, je zvyšovať právne vedomie žiakov, posilňovať ich hodnotový systém, predchádzanie páchania trestnej činnosti a znižovať riziko stať sa obeťou trestného činu. Zdrojom cenných rád a informácií o vhodných prístupoch k riešeniu trestnej zodpovednosti mladistvých a k ich sankcionovaniu sú aj pravidelné stretnutia s kpt. Tiborom Šándorom z OR PZ v Dolnom Kubíne. Žiaci prvého ročníka sa 16. septembra 2015 zúčastnili na jeho prednáške v aule školy.