Nezaradené

2%

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % z dane!

Zákon č. 595/2003 Z. z. vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie – Rodičovské združenie pri SOŠ podnikania a služieb Námestovo. Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % dane!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre vás stručný návod, ako na to:

Ako postupovať!

 

 

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za Vás urobí zamestnávateľ.

 1. Do 15. februára tohto roku  požiadajte  zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla tohto roku na daňový úrad podľa vášho bydliska. [/accordion_item]

 

 

Podávate si daňové priznanie sami.

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,32 eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. aktuálneho kalendárneho roka) na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

SRRZ – Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole podnikania a služieb

Ulica, číslo, PSČ, sídlo:

Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

173196170886

 

 

Postup pre právnické osoby.

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si vaše 2 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

SRRZ- Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole podnikania a služieb

Ulica, číslo, PSČ, sídlo:

Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

173196170886

 

Ďakujeme všetkým, ktorí týmto spôsobom pomôžu škole.