ŠKOLSKÝ PARLAMENT 2023 / 2024

Členovia školského parlamentu:
 
 1. Veronika Blažeňáková – III.A  - predseda ŠP
 2. Renáta Kľusková – II.A  - podpredseda ŠP
 3. Lucia Miklušáková – I.A 
 4. Patrik Gužiňák – I.B 
 5. Aneta Romanová – I.M 
 6. Nina Subjaková – I.K 
 7. Lujs Franek – II.B 
 8. Lenka Iglarčíková – II.K 
 9. Alexandra Václavová – II.M 
 10. Aneta Gužiňáková – III.B 
 11. Petra Mikosová – III.K 
 12. Kristián Mundier – III.M 
 13. Žaneta Figurová – IV.A 
 14. Anežka Bystričanová – IV.B 
 15. Natália Vorčáková – IV.M 
 16. Sára Lovaštíková – I.N 

 

ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU