Zvonenie

Vyučovacia hodinaČas
0. vyučovacia hodina07.00 – 07.45 h
1. vyučovacia hodina07.50 – 08.35 h
2. vyučovacia hodina08.40 – 09.25 h
3. vyučovacia hodina09.35 – 10.20 h
4. vyučovacia hodina10.25 – 11.10 h
5. vyučovacia hodina11.40 – 12.25 h
6. vyučovacia hodina12.30 – 13.15 h
7. vyučovacia hodina13.20 – 14.05 h
8. vyučovacia hodina14.10 – 14.55 h