Základné informácie o odbore kaderník

Kód a názov študijného odboru: 6456 H Kaderník
Poskytnuté vzdelanie: stredné odborné vzdelanie (sekundárne)
Dĺžka štúdia: 3 roky
Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška
Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá
Základné podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, splnenie kritérií na prijímanie žiakov, zdravotná spôsobilosť uchádzača

Základné informácie o odbore vlasová kozmetika

Kód a názov študijného odboru: 6426 L Vlasová kozmetika (nadstavbové štúdium)
Poskytnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne 3A)
Dĺžka štúdia: 2 roky
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá
Základné podmienky na prijatie: úspešné ukončenie učebného odboru kaderník, splnenie kritérií na prijímanie žiakov, zdravotná spôsobilosť uchádzača

Ďalšie informácie o odbore

Presvedčili sme vás?

Zistite informácie o prijímacích skúškach, aby vám nič neuniklo