Základné informácie o odbore:

Kód a názov študijného odboru:6456 H kaderník, kaderníčka
Poskytnuté vzdelanie:stredné odborné vzdelanie (sekundárne)
Dĺžka štúdia:3 roky
Spôsob ukončenia štúdia:záverečná skúška
Študijný odbor je určený pre:chlapcov a dievčatá
Základné podmienky na prijatie:úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, splnenie kritérií na prijímanie žiakov, zdravotná spôsobilosť uchádzača

Základné informácie o nadstavbe pre odbor kaderník, kaderníčka

Kód a názov študijného odboru:

6403 L podnikanie v remeslách a službách

Poskytnuté vzdelanie:úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne 3A)
Dĺžka štúdia:2 roky
Spôsob ukončenia štúdia:maturitná skúška
Študijný odbor je určený pre:chlapcov a dievčatá
Základné podmienky na prijatie:úspešné ukončenie učebného odboru kaderník, kaderníčka, splnenie kritérií na prijímanie žiakov, zdravotná spôsobilosť uchádzača

Ďalšie informácie o odbore

Presvedčili sme vás?

Zistite informácie o prijímacích skúškach, aby vám nič neuniklo