Škola ponúka žiakom a zamestnancom školy IT služby ako poradenstvo, diagnostika chýb a oprava počítačov.