Na tejto stránke sa môžu žiaci, ich zákonní zástupcovia a pedagogickí zamestnanci strednej odbornej školy oboznámiť s informačnými materiálmi z oblasti kariérového poradenstva. Z nich do pozornosti dávame najmä informácie vhodné pre podporu rozhodovania o ďalšom smerovaní po skončení strednej školy, fakty a údaje pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium.

Kontaktné údaje

kontaktná osoba

Výchovná a kariérová poradkyňa

Mgr. Renáta Mikytová

telefón

Telefón

+421(0)43 552 23 48

email

Email

renata.mikytova@sosno.sk

Konzultačné hodiny

Každý utorok: 8:00 – 12:30

Prihlásenie: cez EduPage

Iné pracovné dni: podľa potreby – termín dohodou

Potvrdzovanie prihlášok: len v rámci konzultácií

Miestnosť: kabinet výchovného poradenstva, 2. poschodie