Základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje: Všetky aktuálne informácie o MS nájdete na stránke www.nucem.sk Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav. Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM, praktickú časť MS a ústnu formu internej časti - škola, ktorú žiak navštevuje.