Kontaktné údaje

kontaktná osoba

Školská špeciálna pedagogička

Mgr. Martina Matisová

telefón

Telefón

+421(0)43 552 23 48

email

Email

martina.matisova@sosno.sk

Konzultačné hodiny

Každý pracovný deň v čase:

Pre žiakov: Termín konzultácie dohodou.

Pre rodičov: 13:30 – 15:00 hod.

Miestnosť: 1. poschodie, č. dverí 20.

Konzultácie pre rodičov je potrebné vopred dohodnúť.