Kontaktné údaje

kontaktná osoba

Školská špeciálna pedagogička

Mgr. Anna Lašťáková

telefón

Telefón

0907 768 155

email

Email

Anna.Lastakova@sosno.sk

Konzultačné hodiny

Každý pracovný deň v čase:

Pre žiakov: Termín konzultácie dohodou.

Pre rodičov: 13:30 – 15:00 hod.

Miestnosť: 1. poschodie, č. dverí 20.

Konzultácie pre rodičov je potrebné vopred dohodnúť.