Na tejto stránke sa môžu žiaci, ich zákonní zástupcovia a pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy podnikania a služieb oboznámiť s informačnými materiálmi z oblasti výchovného poradenstva. Z nich do pozornosti dávame najmä informácie o dôležitých telefónnych číslach.

Niekedy sa človek ocitne v situácii, keď nevie riešiť vzniknuté problémy, prípadne nevie koho má požiadať o pomoc alebo si myslí, že je na všetky starosti sám. Na uvedené tel. čísla sa môžete obrátiť so svojím problémom. Na druhej strane nájdete odbornú pomoc lekárov, psychológov, sociálnych pracovníkov a pod..

Nezabudnite KAŽDÝ PROBLÉM SA DÁ RIEŠIŤ!

Miesta kde ti môžu pomôcť

Linka detskej istoty116 111 
Linka nádeje556 441 155 
Detská linka záchrany800 121 212 
CPPPaP Námestovo043/55810660911 127 111
CPPPaP Tvrdošín043/53911600911 539 116
Úrad práce, soc. vecí a rodiny0800 191 222 
Tiesňové volanie112 
Polícia158