1964

Zriadenie

Pri odevnom závode Makyta bola zriadená učňovská škola a otvorená jedna trieda s učebným odborom dámsky krajčír.
1972

Nová budova

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet žiakov a tried bola do užívania odovzdaná nová budova s novým názvom – Odborné učilište, ktorého názov sa neskôr zmenil na Stredné odborné učilište odevné.
1987

Stredná škola

Pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove bola otvorená Stredná priemyselná škola odevná, ako tretia škola svojho druhu na Slovensku.
2002

Zlúčenie

V rámci racionalizácie siete stredných škôl bola Stredná priemyselná škola odevná zlúčená so Stredným odborným učilišťom odevným a vznikol nový subjekt – Združená stredná škola odevná.
2005

Nové obory

Ministerstvo školstva SR schválilo zmenu názvu Združenej strednej školy odevnej na Združenú strednú školu z dôvodu zavedenia nových študijných odborov:

3917 6 10 technické a informačné služby (zameranie odevníctvo),

6352 6 obchod a podnikanie.

2008

Zmena štruktúry oborov

Vzhľadom na radikálnu zmenu štruktúry študijných a učebných odborov a legislatívne zmeny v školstve, Ministerstvo školstva a športu SR schválilo zmenu názvu Združenej strednej školy na Stredná odborná škola.
2018

Zmena názvu

Došlo k premenovaniu školy. Stredná odborná škola sa premenovala na Strednú odbornú školu podnikania a služieb.