Vedenie školy

Ing. Erika Šušková - riaditeľka školy
riaditel@sosno.sk
+421(0)43 552 23 48

Ing. Mária Líšková - zástupkyňa pre odborné vzdelávanie
zastupcaov@sosno.sk
+421(0)43 552 23 48

Mgr. Mária Kordiaková - zástupkyňa pre teoretické vzdelávanie
zastupcavv@sosno.sk
+421(0)43 552 23 48

Mgr. Zuzana Pikulová - zástupkyňa pre technicko-ekonomické činnosti
veducatec@sosno.sk
+421(0)43 552 23 48

Všeobecno-vzdelávanie predmety

Mgr. Silvia Kytková - učiteľka MAT, SJL , vedúca PK VVP
silvia.kytkova@sosno.sk

Mgr. Štefan Žembéry - učiteľ MAT, OP INF
stefan.zembery@sosno.sk

Ing. Daniela Bubláková - učiteľka SJL
daniela.bublakova@sosno.sk

Mgr. Erika Bystričanová - učiteľka SJL, NEJ
erika.bystricanova@sosno.sk

PhDr. Erika Kovaľová - učiteľka SJL, NAV
erika.kovalova@sosno.sk

PaedDr. Radovan Pňaček - učiteľ TŠV, ETV, OBN
radovan.pnacek@sosno.sk

PaedDr. Katarína Tomulcová - učiteľka MAT, OP KOZ
katarina.tomulcova@sosno.sk

PaedDr. Elena Vrábľová - učiteľka TŠV, OBN
elena.vrablova@sosno.sk

Cudzie jazyky

Mgr. Renáta Mikytová - učiteľka ANJ, vedúca PK CJ
renata.mikytova@sosno.sk

Ing. Zuzana Bedrichová - učiteľka ANJ
zuzana.bedrichova@sosno.sk

Ing. Mária Macejová - učiteľka ANJ
maria.macejova@sosno.sk

Ing. Lucia Medvecká - učiteľka ANJ, OP EKO
lucia.medvecka@sosno.sk

Mgr. Daniela Joštiaková - učiteľka ANJ, OP INF
daniela.jostiakova@sosno.sk

Ing. Mária Ďurdinová – učiteľka NEJ
maria.durdinova@sosno.sk

Mgr. Andrea Pazúriková - učiteľka NEJ, DEJ
andrea.pazurikova@sosno.sk

Mgr. Erika Bystričanová - učiteľka NEJ, SJL
erika.bystricanova@sosno.sk

Odborné predmety ekonomické

Ing. Eva Borovjáková - učiteľka OP EKO, vedúca PK OP EKO
eva.borovjakova@sosno.sk

Ing. Mgr. Anna Bránická - učiteľka OP EKO
anna.branicka1@sosno.sk

Ing. Mgr. Antónia Brezovská - učiteľka OP EKO
antonia.brezovska@sosno.sk

Ing. Ivona Korčušková - učiteľka OP EKO
ivona.korcuskova@sosno.sk

Ing. Anna Košútová - učiteľka OP EKO
anna.kosutova1@sosno.sk

Ing. Margita Pisarčíková - učiteľka OP EKO
margita.pisarcikova@sosno.sk

Ing. Lucia Medvecká - učiteľka OP EKO, ANJ
lucia.medvecka@sosno.sk

Odborné predmety informatické

Mgr. Daniela Joštiaková - učiteľka OP INF, ANJ, vedúca PK INF
daniela.jostiakova@sosno.sk

Mgr. Peter Rošťák - učiteľ OP INF
peter.rostak@sosno.sk

Mgr. Patrik Valko - učiteľ OP INF, správca siete
spravca@sosno.sk

Mgr. Štefan Žembéry - učiteľ OP INF, MAT
stefan.zembery@sosno.sk

Odborné predmety – kaderník

Mgr. Denisa Beňušová - majsterka odbornej výchovy, vedúca PK kaderník
denisa.benusova@sosno.sk

Bc. Marta Kšenzuláková - majsterka odbornej výchovy
marta.ksenzulakova@sosno.sk

Mgr. Anna Žatkuľáková - majsterka odbornej výchovy
anna.zatkulakova@sosno.sk

Bc. Dáša Chudiaková - majsterka odbornej výchovy
dasa.chudiakova@sosno.sk

Odborné predmety – kozmetik

Bc. Alena Hvoľková - majsterka odbornej výchovy, vedúca PK kozmetik
alena.hvolkova@sosno.sk

Bc. Martina Kajanová - majsterka odbornej výchovy
martina.kajanova@sosno.sk

Bc. Soňa Jendroľová - majsterka odbornej výchovy
sona.jendrolova@sosno.sk

Mgr. Mária Herdelová - majsterka odbornej výchovy
maria.herdelova@sosno.sk

Ďalší zamestnanci

Bc. Soňa Ulíková-Laššáková - asistentka riaditeľky
asistent@sosno.sk

Mgr. Martina Matisová - školská špeciálna pedagogička
martina.matisova@sosno.sk

Mgr. Renáta Mikytová - výchovná a kariérna poradkyňa
vp@sosno.sk

Dušan Betík - účtovník / personalista

Katarína Betíková - ekonómka

Milan Čajka - údržbár / elektrikár

Marcela Ferancová - informátorka

Alena Ferleťáková - upratovačka

Antónia Kvasniaková - upratovačka