Po kliknutí na tlačidlo sa vám otvorí adresár.

Označovanie súborov:

Príklad: zml_012_23.02.2011.doc

fkt_xxx_dd.mm.yyyy.xyz
obj_xxx_dd.mm.yyyy.xyz
zml_xxx_dd.mm.yyyy.xyz

fkt - faktúra
obj - objednávka
zml - zmluva

xxx - číslo dokumentu
dd.mm.yyyy - dátum
xyz - typ súboru (doc, odt, pdf)