SOŠ PaS Námestovo Medzinárodné obchodné vzťahy Správca počítačovej siete Manažment regionálneho cestovného ruchu Kaderník Kozmetik Vlasová kozmetika Kozmetický salón Kadernícky salón

SOŠ PaS Námestovo

Medzinárodné obchodné vzťahy

VIAC INFORMÁCIÍ

Správca počítačovej siete

VIAC INFORMÁCIÍ

Manažment regionálneho cestovného ruchu

VIAC INFORMÁCIÍ

Kaderník

VIAC INFORMÁCIÍ

Vlasová kozmetika

VIAC INFORMÁCIÍ

Kozmetický salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Kadernícky salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Dôležité upozornenie COVID-19!

Všetky aktuálne informácie nájdete na stránke ministerstva školstva SR.

Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

SIP 2021

Skutky robia človeka

Takmer všetci sa vždy tešíme na predvianočné a vianočné obdobie, kedy sa snažíme byť „tak trošku lepší“. Aj naši žiaci I. M a II. M tešili okolie, pomáhali, robili radosť iným.... počas celého decembra, a tak splnili misiu dobrovoľnej aktivity s názvom SKUTKY ROBIA ČLOVEKA...

Rozbehni sa! na škole

V spolupráci s iniciatívou Rozbehni sa! ti prinášame unikátnu  možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku,  bezplatný online kurz, ktorý ti otvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznis nápadov. Následne môžeš svoj biznis nápad prihlásiť do inkubačného programu pod krídlami Rozbehni sa! a odštartovať podnikanie s minimálnym štartovacím kapitálom a bez rizika.

 

2021 rozbehni sa

Akú cenu má mier?

16. ročník literárnej súťaže Ministerstva obrany SR „Akú cenu má mier?“ začal 2. októbra 2020 a žiaci mali možnosť vytvoriť poviedku alebo úvahu v slovenskom jazyku na danú tému.

Keďže mladá generácia je našou budúcnosťou, je dôležité zaujímať sa o pohľad žiakov a študentov na témy spojené s obranou, bezpečnosťou našej krajiny a s hodnotou mieru.

Žiaci sa zamerali predovšetkým na tvorbu úvah, v ktorých demonštrovali zaujímavé myšlienky. Poviedku vytvorila len Martina Horňáková zo IV. B triedy, postúpila v rámci školského kola súťaže, v ďalšom kole sa síce neumiestnila, ale dostala pochvalu za kreatívnu tvorbu.

Určite si prečítajte jej príbeh...

ZÁMER a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 001- SOŠpas/2021

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v zneníneskorších predpisov, a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje zámer  prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

My a vírusy 21. storočia

Povedz mladým v tvojej krajine, aby sa večer pozreli na oblohu. Uvidia množstvo hviezd, ktoré sú veľmi žiarivé a nádherne ožarujú noc...

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí 2020

„Nikdy nedovoľ iným brániť ti robiť veci, o ktorých si vo svojom srdci presvedčený, že by si ich mal urobiť.“

H. J. Brown

Milí žiaci, učitelia a rodičia.

Ministerstvo vnútra SR, odbor prevencie kriminality spustilo projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.“

phoca thumb m 1

Kozmetikou ku kráse aj k úspechu

Aj žiačky tretieho ročníka študijného odboru kozmetik v SOŠ podnikania a služieb v Námestove si vyskúšali podnikanie v praxi, a to v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia, ktorý zastrešuje nezisková organizácia JA Slovensko.

phoca thumb m 003

facebook  instagram 

Kto je online

Práve tu je 826 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zriaďovateľ školy

logo vuc