Aktuality 2023-2024, POMOC DRUHÝM

25. marec 2024 – Deň počatého dieťaťa

V pondelok 25. marca 2024 sa realizovala aj na našej škole kampaň Fóra života, ktorej hlavnú myšlienku sme mohli podporiť pripnutím bielej stužky na odev. Tatiana Kocúrová a Matej Lupták z II. M vysvetlili význam kampane a pripínali biele stužky žiakom i zamestnancom školy.  

Deň počatého dieťaťa je medzinárodný deň spomienky na nenarodené ľudské bytosti. Jeho ustanovenie vychádza z podnetu pápeža Jána Pavla II. v zhode so slávením sviatku Zvestovania Pána. 

Deň počatého dieťaťa upozorňuje na spoločný počiatok všetkých ľudí – moment počatia. Život každého z nás je jedinečný nepretržitý proces od počatia po smrť.  

Pripnutím bielej stužky dávame hlas tým najbezbrannejším a poukazujeme na to, že sme PRO-LIFE.  

Mgr. Erika Bystričanová