SOŠ PaS Námestovo Medzinárodné obchodné vzťahy Správca počítačovej siete Manažment regionálneho cestovného ruchu Kaderník Kozmetik Vlasová kozmetika Kozmetický salón Kadernícky salón

SOŠ PaS Námestovo

Medzinárodné obchodné vzťahy

VIAC INFORMÁCIÍ

Správca počítačovej siete

VIAC INFORMÁCIÍ

Manažment regionálneho cestovného ruchu

VIAC INFORMÁCIÍ

Kaderník

VIAC INFORMÁCIÍ

Vlasová kozmetika

VIAC INFORMÁCIÍ

Kozmetický salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Kadernícky salón

VIAC INFORMÁCIÍ

27. september - Svetový deň cestovného ruchu

Žiačky I. M triedy (študijný odbor manažment cestovného ruchu) si tento deň pripomenuli na hodine technológie cestovného ruchu. Aj na Slovensku máme čo spoznávať a navštevovať.

Mladé podnikateľky na stretnutí s pani župankou ŽSK

26. septembra 2019 sa žiačky našej školy Zuzana Kubiznová (III. M), Klaudia Maruniaková (III. M) a Laura Vojtašáková (IV. M) zúčastnili stretnutia s podnikateľkami Žilinského samosprávneho kraja a s pani župankou Ing. Erikou Jurinovou.

Motivačný deň

Prvý piatok začiatku školského roka bol pre nás výnimočný. Pripravili sme pre žiakov prvého ročníka z odboru kozmetik motivačný deň a začali sme ho motivačnou prezentáciou, ktorá žiakov zaujala a už na začiatku mali dobré pocity z budúceho povolania a z toho, čo všetko sa naučia v našej škole.

Spoznávanie svojho odboru - exkurzia

Ako začínajúce kaderníčky sme sa boli s našimi majsterkami odborného výcviku 12. a 13. septembra 2019 pozrieť do niekoľkých kaderníckych salónov a profesionálnych predajní. Tu sme sa dozvedeli aké farby a strihy si ľudia dávajú najčastejšie.

Divadlom k pochopeniu ozajstných ľudských hodnôt

Začal nový školský rok 2019/2020 a divadelnú sezónu „otvorili“ naši žiaci III. B a III. M triedy. 10. septembra 2019 navštívili Slovenské komorné divadlo v Martine a umelecky sa vyžili prostredníctvom inscenácie VIŠŇOVÝ SAD od ruského dramatika ANTONA PAVLOVIČA ČECHOVA.

Týždeň dobrovoľníctva

Od 16. do 22. septembra 2019 sa na Slovensku konal Týždeň dobrovoľníctva 2019. Počas tohto týždňa sme si mohli vybrať z množstva dobrovoľníckych aktivít, v rámci ktorých sme mali možnosť nezištne pomôcť jednotlivým organizáciám na celom Slovensku.

 

Poskytovanie kaderníckych a kozmetických služieb

Prvé dni školského roka si žiačky druhého, tretieho ročníka (odbor kaderník) a štvrtého ročníka (odbor kozmetik) overili svoje nadobudnuté zručnosti v Centre sociálnych služieb Námestovo a Novoť. Nad ich odbornou činnosťou dohliadali a ich prácu usmerňovali majsterky odborného výcviku.

FUTURIKON 2019

Žiaci I. B a I. M triedy sa 16. septembra 2019 zúčastnili výstavy informačných technológií Futurikon v Žiline. Na tejto výstave sme videli najnovšie technológie a zúčastnili sme sa rôznych prednášok a workshopov.