Aktuality 2023-2024, OSTATNÉ

Akcia „Volím, volíš, volíme 2″ na našej škole“ 

Naša stredná odborná škola usporiadala druhýkrát akciu „Volím, volíš, volíme 2″ pre žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Cieľom tohto podujatia bolo poskytnúť študentom lepší pohľad na prezidentské voľby. 

Pred zahájením aktivity sa žiaci z III. B a III. A na hodinách občianskej náuky venovali jednotlivým kandidátom volieb. Prezentovali politické programy a hodnoty kandidátov, čo pravdepodobne prispelo k zvýšeniu informovanosti voličov a k ich záujmu o tento fiktívny volebný proces. 

Študentom sme prezentovali voľby prezidenta z portálu Zmúdri.SK, aké má prezident úlohy a právomoci, potom nasledovala simulácia volebného procesu, kde mohli študenti nanečisto zakrúžkovať svojho preferovaného kandidáta, čo umožnilo študentom lepšie pochopiť ako fungujú prezidentské voľby a ako sa hlasuje. Boli povzbudení k účasti na voľbách a k tomu, aby si uvedomili dôležitosť ich hlasu. 

Fiktívnou voľbou prezidenta mohli študenti zažiť volebný proces a lepšie pochopiť demokratické mechanizmy v našej krajine. Takéto iniciatívy pomáhajú mladým ľuďom stať sa informovanými a aktívnymi účastníkmi demokracie. 

Vyhodnotenie fiktívnych volieb: 

  1. Ing. Ivan Korčok – 64,70% hlasov,
  2. Ing. Peter Pellegrini – 10,6% hlasov,
  3. JUDr. Štefan Harabin – 8,7% hlasov,
  4. Ing. Mgr. Marián Kotleba – 7,6% hlasov,
  5. Mgr. Igor Matovič – 2,4% hlasov.

Tieto výsledky nám poskytujú zaujímavý pohľad na preferencie a názory fiktívnych voličov našej školy a ponúkajú priestor na analýzu a diskusiu o rôznych politických postojoch a programoch. 

PaedDr. Radovan Pňaček