Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Ako sa starať o svoje peniaze 

 Viete hospodáriť so svojimi peniazmi? Máte pravidelne na konci mesiaca finančný prebytok alebo finančný deficit? Čo s tým? Na tieto otázky sme 15. decembra 2022 hľadali odpovede na stretnutí s finančným poradcom Partners Mariánom Brčákom.  

 Dozvedeli sme sa, že hospodárenie s peniazmi ovplyvňuje našu životnú úroveň. Naša finančná gramotnosť rozhoduje o tom, či sa v budúcnosti budeme mať dobre.  

Poznáte ideálne finančné miery? 

10 % finančná rezerva 

20 % dlhodobé investovanie 

30 % maximálna výška úverov 

40 % bežná spotreba 

Feedback od žiakov: 

 – táto prednáška mi ukázala smer, ktorým sa môžem uberať; mala som svoje predstavy, ale toto mi objasnilo moju budúcnosť trošku viac, bolo to príjemné, potrebné k životu, 

– zábavnou formou vysvetlenie finančnej gramotnosti, získala som nové informácie pre moju SOČ (Stredoškolská odborná činnosť), páčil sa mi jeho prejav a prístup k nám, 

– páčilo sa mi, že sme komunikovali o problémoch, reálne sme sa zamýšľali ako funguje finančná gramotnosť, 

– páčilo sa mi, že som konečne pochopila rozdiel medzi aktívami a pasívami a tiež to, ako nám na konci vysvetlil, koľko si máme odložiť z nášho príjmu, 

– páčilo sa mi to, pretože to bolo pre nás niečo nové, zameranie na financie ma veľmi baví, pretože v škole nemáme veľa takých prednášok, bolo to veľmi pekné a príjemne podané, 

– dozvedela som sa nové informácie o financiách, aj potrebné informácie na moju SOČ, ktoré sa mi zídu, veľmi sa mi to páčilo, 

– bolo to veľmi príjemné, ale viac by som privítala, kam mám viac investovať a kde sa to najviac oplatí, 

– veľmi prínosná prednáška, mali by ste chodiť častejšie . 

Prednáška sa konala v rámci projektu „Je to tým, že sme tím“, ktorého zámerom je zvýšiť úroveň finančnej, mediálnej a digitálnej gramotnosti.  

 Ing. Eva Borovjáková