Aktuality 2022-2023, KADERNÍCKE A KOZMETICKÉ AKTIVITY

Ako to je s naším stravovaním?

adkfja

Ako to je s naším stravovaním? Rozumieme svojmu telu? 

Cieľom vyučovacieho predmetu ZDRAVOVEDA v učebnom odbore KADERNÍK, je pre žiakov osvojiť si základné vedomosti o zložení tela, poznať životné funkcie organizmu, rozpoznať prejavy a reakcie organizmu pri najčastejších ochoreniach a nastaviť budúcich kaderníkov na primeraný zdravý životný štýl, ako prípravu pre tak psychicky aj fyzicky náročné kadernícke povolanie. Len kaderník, ktorý má správne vypestované zdravotné návyky, môže vytvoriť zdravé pracovné prostredie, aby neohrozil zdravie zákazníka ani vlastné zdravie. Žiakov pripravujeme, že budú vo svojej práci denne stretávať veľa ľudí, preto je prvoradé, aby sám kaderník pôsobil upraveným, čistým a zdravým dojmom. Snažíme sa nasmerovať žiakov k osvojovaniu si zásad správnej  životosprávy, ku ktorej patria športové aktivity a zloženie prijímanej potravy. Na fungovanie organizmu, pekný vzhľad pleti, pokožky, na nálade, na celkovom zdraví človeka, ale hlavne na kvalite a kondícii vlasov sa spolupodieľa vyvážené a pestré stravovanie. Jednou z vyučovacích tém obsahu učiva je Biologická a energetická hodnota potravín, ktorá žiakom jednoducho a zrozumiteľne vysvetľuje, ktoré látky a živiny neustále organizmus potrebuje na zabezpečenie energie. Mladý človek sa vo všetkom hľadá a vyberá si pre seba čo mu najviac vyhovuje. Pokiaľ ešte nemá vypestované návyky, je potrebné ho usmerniť a naučiť orientovať sa v množstve všakovakých dobrôt, ktoré ponúkajú plné obchody s potravinami a útočia na naše chute. No vieme, že dnešné potraviny, hlavne tie umelo vyrobené, už zďaleka nie sú tak kvalitné ako kedysi. Pokúsme sa  mladú generáciu nasmerovať na to, čo a ako  si vyberať.  

V súčasnosti  je veľmi moderné rozprávať sa o tom, ako treba žiť zdravo, ako byť fit, mať vypracované telo, udržať si krásnu postavu, ako byť super upravený, scestovaný a mať úspešnú kariéru. Ale rozpráva sa ľahko, ťažšie sa to dokáže. Len nájsť správnu motiváciu, ktorá nám v tom pomôže. Mladí hlavne cez sociálne siete hľadajú svoje vysnívané vzory a kopírujú cudzie postoje a životy. Nie vždy sú to reálne a zdravé, ale hlavne pravdivé rady a príbehy.   

Po mojej osobnej skúsenosti som oslovila mladú, úspešnú fitness trénerku Bc. Simonu Jaššo – Wellness fitness IFBB, výživovú poradkyňu a úspešnú koučku zdravého životného štýlu, aby prišla medzi našich žiakov a odovzdala im pár zo svojich názorov a zručností v oblasti športovania, stravovania, energetických potrieb ľudského organizmu, praktické rady, orientácie sa v tabuľkách na obaloch potravinárskych výrobkov a hlavne porozumieť vlastnému organizmu a naučiť sa ho počúvať.  Jej prezentácia mala veľký ohlas, o čom svedčí aj spätná väzba od žiakov, ktorí Simonke kládli veľa otázok na túto tému. Pre jej úspech prednášku zopakujeme 5. mája 2023 ráno o 7.50 h v Aule našej školy. Srdečne pozývame.  

Bc. Dáša Chudiaková, MOV