Aktuality 2022-2023

BEST IN ENGLISH  – online súťaž

BEST IN ENGLISH 

30.novembra 2022 sa 16 jazykovo najzdatnejších žiakov našej školy malo možnosť zúčastniť jedinečnej online súťaže v anglickom jazyku BEST IN ENGLISH, ktorá pozostávala z posluchu, čítania s porozumením a gramatickej časti na úrovni B2 až C1. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 34 krajín sveta, 704 stredných škôl a viac ako 22 000 študentov, ktorí mali skvelú príležitosť zmerať a porovnať svoju jazykovú úroveň s rovesníkmi z iných krajín. Všetkým zúčastneným ďakujeme, gratulujeme a uvádzame prvých troch najlepších z našej školy: 

  1. miesto: Juraj Gužiňák z II. B získal 81 bodov
  2. miesto: Filip Noga z III. B získal 77 bodov
  3. miesto: Martin Lastovka z II. B získal 75,5 bodov.

Tím angličtináriek SOŠ PaS