Aktuality 2023-2024, POMOC DRUHÝM

Biela pastelka – zbierka pre nevidiacich

Zbierka Biela pastelka sa uskutočnila 22. septembra 2023 za pomoci študentov stredných a vysokých škôl, ktorí predávali biele pastelky ako symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle.

Sme radi, že aj naši študenti prispeli čiastkou 322,83 € a pomohli naplniť poslanie Únie nevidiacich a slabozrakých. 

 Ing. Daniela Bubláková