Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Business Education – workshop o podnikaní

workshop

15. novembra 2022 si žiačky III. B pripravili pre končiace ročníky IV. B, IV. M, IV. A a II. N workshop o výchove k podnikaniu. Táto aktivita sa konala v rámci projektu „Klik sem, klik tam a už online podnikám“ podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom workshopu bolo poskytnúť žiačkam špeciálne a praktické poznatky o podnikateľskej činnosti zážitkovou formou tak, aby nadobudli vedomosti a schopnosti potrebné pre podnikanie, naučiť ich niečo nové a užitočné do života.

Žiačky III. B si pre nich pripravili veľmi zaujímavú prezentáciu o podnikaní, vytvorili úlohy a otázky, vďaka ktorým si štvrtáčky mohli preveriť nadobudnuté vedomosti, dokonca sa mohli otestovať, či majú predpoklady na podnikanie.

Na konci workshopu žiačky čakala súťaž o ceny. Riešili úloh, na ktorý mali obmedzený časový limit a ich úlohou bolo vyskúšať si na vlastnej koži, ako pracuje skutočný podnikateľ a to pod stresom v určitom čase. Žiačky ocenili aj študijnú pomôcku vo forme prehľadných informácií o právnych formách podnikania.

V druhej časti workshopu začal zaujímavý rozhovor s pani podnikateľkou Renátou Rešutíkovou, ktorá podniká v oblasti účtovníctva a právneho poradenstva. Hovorila o možnostiach podnikania na Orave, začatí podnikania, povinnostiach podnikateľa a najmä motivovala žiačky, aby sa nebáli začať podnikať.

Natália Tylková, III. B