Aktuality 2021-2022

Celoškolská finálna súťaž v programovaní robotov

Naša škola je zapojená do celoslovenského projektu ENTER, čo je vzdelávací program spoločnosti Slovak Telekom. V rámci tohto projektu sa žiaci našej školy hravou a kreatívnou formou učia programovať micro:bity a vďaka tomu sa učia, ako fungujú aj zložitejšie digitálne technológie, ktoré nás obklopujú.

phoca thumb m 001

V mesiaci máj – jún 2022 prebiehali na našej škole triedne kolá v programátorských a robotických súťažiach, ktoré boli prípravou na celoškolskú súťaž v programovaní robotov. V utorok 21. júna 2022 si finalisti triednych kôl z I. B, II. B a III. B odboru správca počítačovej siete/informatika a informačné systémy, zmerali svoje programátorské zručnosti vo finálnej celoškolskej robotickej súťaže Micro:bit – Smart Cutebot, v ktorej žiaci súťažili v programovaní robotického autíčka. Žiaci museli naprogramovať micro:bit pre robot Smart Cutebot tak, aby sa dokázal pohybovať po navrhnutých dráhach a v čo najkratšom čase prísť do cieľa. Súťaž mala tri kategórie, od najľahšej zostavenej pretekárskej dráhy až po dráhy s rôzne dlhými úsekmi a rôzne nastavenými zákrutami a prekážkami. Žiaci boli naozaj šikovní v programovaní, vedeli veľmi rýchlo preprogramovať micro:bity pre súťažné kategórie a pochvalu si zaslúžia naozaj všetci zúčastnení žiaci.

V tejto súťaži sa však najlepšie umiestnili:

1. miesto: Peter Vorčák (III. B)

2. miesto: Marko Madleňák (I. B)

3. miesto: Filip Metes (III. B)

Žiaci získali okrem krásnych cien aj postup na medzinárodnú súťaž v robotike Trenčiansky robotický deň. Žiakom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších robotických súťažiach.