Aktuality 2020-2021

Červené stužky 2020

„Ľudia sú dary pre nás. Každé stretanie a zdieľanie sa ľudí je výmenou darov. Môj dar som ja, tvoj dar si ty. Sme darom jeden pre druhého.“

J.Powell

Milí žiaci, milí učitelia, aj tento rok sme sa zapojili do štrnásteho ročníka celoslovenskej kampane „Červené stužky“, ktorý prebieha od 2. septembra do 1. decembra 2020.

phoca thumb m IMG 20201104 094939

 Žiaci sa učia pozerať na problematiku HIV/AIDS pozitívnymi očami, vedia zaujať správny postoj aj v ťažkostiach a problémoch dnešnej doby k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí.

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo nepriaznivo zasiahnutými chorobou AIDS.

Posolstvom červenej stužky je záujem a solidarita.

A preto naši žiaci vytvorili krásne výtvarné práce na tému: Logo pre Červené stužky. Keďže práca mala byť grafickým vyjadrením zamerania kampane, preto technika bola rôzna, ako napríklad: kresba, ceruza, pastel, maľba, koláž, grafika a iné.

Výsledok súťaže bude 1. decembra 2020. A preto si držme palce, aby práce, ktoré reprezentujú našu školu, zvíťazili.