Aktuality 2022-2023, OSTATNÉ

Červené stužky 2022 – výtvarná súťaž

cervene stuzky

Život nie je hra. 

MŠVVaŠ SR, Kancelária WHO na SK, mesto Žilina, Okresný úrad – odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline vyhlásili v rámci šestnásteho ročníka kampane výtvarnú súťaž na tému: 1. DECEMBER A ČERVENÉ STUŽKY.  

Práca má byť grafickým vyjadrením zamerania kampane. Technika je ľubovoľná ako napríklad maľba, frotáž, koláž, tuš, suchá ihla, grafický dizajn…  

Kresba chce byť výzvou do boja proti AIDS, ktorého je symbolom červená stužka. Zároveň má byť vyjadrením zamerania a filozofie kampane.  

Aj naši žiaci prvých a druhých ročníkov sa zapojili. Vytvorili krásne práce, ktoré sme zaslali do súťaže.  

Držíme palce všetkým! 

 

PhDr. Erika Kovaľová