Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Controlling nie je len kontrola 

yanfeng

My, žiaci 3. a 4. ročníka študijného odboru medzinárodné obchodné vzťahy sme 27. októbra 2022 besedovali s controlling manažérom medzinárodnej firmy Yanfeng International Automotive Technology Slovakia, s. r. o., ktorá má pobočku aj v našom meste Námestovo. Dozvedeli sme sa o tom, že firma dodáva komponenty do automobilového priemyslu, jej obchodnými partnermi je mnoho známych automobiliek ako napríklad Mercedes, BMW, Volvo atď. Firma obchoduje na globálnom trhu. Uviedol príklad pri objednávaní materiálu z Číny. Len dovoz z nej trvá jeden až dva mesiace, preto sa nákup materiálu musí plánovať aj štyri mesiace dopredu. Upozornil nás na to, že všetky výstupy a prezentácie sa vytvárajú v anglickom jazyku, že je dôležité rozumieť pojmom súvaha, výsledovka.  

Upozornil nás na nesprávny význam anglického slova controlling. Nie je to kontrola, ale riadenie (kontrolovať po anglicky je check).  

 „Pán manažér nám urobil prednášku, v ktorej nám vysvetlil, čo je dôležité pre úspešný chod medzinárodnej firmy, v ktorej pracuje. Bolo to veľmi poučné, pretože hovoril o svojich osobných skúsenostiach.“  

 

Na besede zaznelo veľa anglických výrazov, z nich vyberáme: 

accounting – účtovníctvo 

balance sheet – súvaha 

cash – hotovosť 

cash flow – peňažné toky 

controlling – riadiaci, ovládajúci 

check – kontrolovať 

benefit – výnos 

cost – náklad 

profit – zisk 

 

Aneta Tomovčíková, III. B