Aktuality 2022-2023, EKOLOGICKÉ AKTIVITY

Deň EKOMÓDY a enviro aktivity v Námestove

Prvý jesenný deň 23. septembra 2022 sa na Hviezdoslavovom námestí uskutočnila módna prehliadka modelov vytvorených z odpadových materiálov. Modely vytvorili žiaci Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove, Spojenej školy internátnej v Námestove a Gymnázium v Tvrdošíne. Boli vytvorené z rôznych obalových materiálov, použitých novín, CD, cestovných lístkov, plastových fólií… Hlasovaním verejnosti boli odmenené tie najkrajšie modely. Každý jeden bol však originálny a vybrať tie najkrajšie bolo ťažké. Víťazným modelom sa stal model DOBRO a ZLO, ktorý vytvorili žiačky z III. A triedy.

Podujatie malo aj edukatívny environmentálny charakter. Žiaci z III. B triedy si pod vedením Zuzany Kertysovej zo Správy CHKO Horná Orava pripravili rôzne enviroaktivity pre žiakov materských škôl v Námestove. Za ich splnenie boli odmenení peknými darčekmi. Deti svojou radosťou vytvorili skvelú atmosféru, ktorú umocnili aj maskoti rozprávkových postáv. Maskotov nám požičalo o. z. Z lásky k deťom a ukrývali sa v nich členovia Školského parlamentu Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove. Súčasťou podujatia bol aj Festival ľudskosti mladých ľudí, organizovaný Radou mládeže Žilinského kraja, pod záštitou pani županky Eriky Jurinovej. Verejnosť mala možnosť upraviť sa a využiť kadernícke a kozmetické služby žiakov školy. Veľmi nás potešila aj účasť širokej verejnosti. Podujatie by sme nemohli organizovať bez sponzorských darov, za ktoré ďakujeme. Počasie nám síce neprialo, ale pozitívna nálada všetkých zúčastnených to vynahradila. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili.

Ema Kubiznová, Aneta Tomovčíková a III. B