Aktuality 2023-2024, KADERNÍCKE A KOZMETICKÉ AKTIVITY

Deň rodiny v Spojenej škole internátnej Námestovo   

17. mája 2024 sme boli pozvaní do areálu Spojenej školy internátnej v Námestove so žiakmi II. K (odbor kaderník) a III. A (odbor kozmetik) na krásny Deň rodiny, kde sme žiakom a ich rodinným príslušníkom poskytovali kadernícke a kozmetické služby. Naši žiaci boli veľmi šikovní a snažili sa spríjemniť rodinám tento ich deň. Patrí im veľká pochvala a poďakovanie za ich snaživosť. Vynikajúci a krásne pripravený program bol aj pre našich žiakov príjemným zážitkom. 

Mgr. Katarína Ondreková