Aktuality 2022-2023, EKOLOGICKÉ AKTIVITY

Deň Zeme – enviropodujatie školy

den zeme

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme sme sa v stredu 19. apríla 2023 zúčastnili enviropodujatia organizovaného Správou CHKO Horná Orava. Sily sme spojili s klientami CSS Zákamenné a Zubrohlava. 

Napriek tomu, že sme každý z iného kúta Oravy, nasadli sme hneď z rána na autobus a priviezli sa až do Bobroveckej zátoky, ktorá je B zónou v CHKO Horná Orava, ale aj Územím európskeho významu NATURA 2000. 

Pomáhali sme odstrániť odpad z brehov Oravskej priehrady. S likvidáciou odpadu nám pomohol aj SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Aj napriek dažďu sme vyzbierali viac ako 440 kg.  

Kolektív II. K