Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Diskusia s europoslankyňou Monikou Beňovou

Monika Beňová

Rozvoj finančnej a digitálnej gramotnosti prostredníctvom Európskej únie – diskusia s poslankyňou EP

V novembri 2022 mali žiaci III. B triedy, študijného odboru medzinárodné obchodné vzťahy možnosť diskutovať s europoslankyňou Monikou Beňovou na tému rozvoja finančnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti v Európskej únii. Žiacky projektový tím pre digitálnu gramotnosť pripravil prezentáciu o európskych poslancoch a predstavil prácu pani poslankyne v Európskom parlamente. Ako rozvíjať gramotnosť u žiakov? Aj prostredníctvom programov a projektov, určených pre študentov, či mladých podnikateľov v krajinách EÚ:

Erazmus+ program je zameraný na  výmenné pobyty žiakov v iných štátoch a školách v EÚ,

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu – program podporuje individuálny rozvoj mladých ľudí, certifikát je uznávaný aj na medzinárodných univerzitách,

Európsky zbor solidarity (18 – 30 rokov) – možnosť zapojiť sa do dobrovoľníctva v zahraničí, napr. pri odstraňovaní katastrof v štátoch, obnove krajiny,

Platforma eTwinning – spoločné projekty medzi školami z EÚ a tretími štátmi (40 krajín),

Discover EÚ – program poskytujúci 35 tisíc mladým ľuďom EÚ cestovanie zadarmo po EÚ,

Euraxess – platforma Európskej komisie, určená na rozvoj, vyhľadávanie pracovných miest v EÚ a tretích krajinách a možnosti získania finančných grantov pre študentov a podnikateľov,

Akcie „Marie Sklodowska-Curie“ – podpora výskumníkov v EÚ,

Mladý podnikatelia Erazmus+ program zameraný na podporu začínajúcich podnikateľov, mladý podnikateľ pracuje pri skúsenejšom podnikateľovi z inej krajiny EÚ,

Program pre mladých poľnohospodárov – EÚ preplatí 25 % z celkových nákladov na projekt,

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí do 30 rokov (YEI) – poskytnutie podpory mladým ľuďom žijúcim v regiónoch, kde nezamestnanosť mladých dosiahla úroveň 25 %.

Táto diskusia podporila rozvoj gramotnosti, pretože ukázala programy EÚ, zamerané na aktívne vyhľadávanie pracovných príležitostí v EÚ a vo svete, kariérny rozvoj, projekty, medzinárodné výmeny, prihlasovanie sa do európskych programov, orientáciu v elektronických formulárov EÚ, využívanie aplikácií EÚ a pod.

Odozva žiakov:

Bolo to veľmi zaujímavé, dozvedel som sa o tom, ako skutočne funguje Európsky parlament a som veľmi rád za túto príležitosť.

– Nové informácie o stáži, projektoch v EÚ, pani poslankyňa pekne vysvetľovala tak, aby sme tomu čo najlepšie porozumeli.

– Zaujali ma konkrétne ponuky a možnosti pre študentov, ktoré umožňuje Európsky parlament. Pani poslankyňa bola veľmi príjemná a potešilo ma, že nám umožnila prísť v prípade záujmu do Štrasburgu. Teším sa nabudúce.

– Diskusia bola veľmi príjemná a zaujímavá. Malo to pre nás veľký prínos a boli by sme radi, keby bolo takých možností viac.

– Veľmi zaujímavé rozprávanie. Informácie o Erasme+ boli užitočné a zaujali ma natoľko, že sa do projektu zapojím.

Ing. Eva Borovjáková

Realizované z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, Eduarda Hegera.