Aktuality 2016-2017

Európsky deň jazykov

Už 15. rok sa 26. september vyhlásením Rady Európy oslavuje ako Európsky deň jazykov. Tento rok sa k tejto milej akcii po prvýkrát, s podtitulom „Predstav mi jazyk, ukáž mi krajinu“, pripojila aj naša škola.

 

Naši tvoriví žiaci pripravili bohatý program, naučili sme sa množstvo nových informácií o kultúrach a zvyklostiach krajín, ktorých jazyk sa študuje v našej škole – anglický, nemecký a slovenský. Šikovné profesorky pripravili rôzne druhy tradičných jedál, ktoré žiaci mali možnosť pri návšteve „krajín“ v jednotlivých triedach ochutnať. Tento deň nám pripomenul dôležitosť štúdia jazykov, pretože učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.