Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Exkurzia v medzinárodnej organizácii GS1

9. mája 2023 sa žiaci III.B odboru medzinárodné obchodné služby a správca počítačovej siete zúčastnili odbornej exkurzie v moderných priestoroch firmy GS1, v „Centre pre vzdelávanie a inovácie GS1 Slovakia“ v Žiline.

GS1 je medzinárodná organizácia, ktorá je zameraná sa na štandardizáciu a ktorá pomáha spoločnostiam podnikať po celom svete viac ako 50 rokov. V spolupráci s obchodníkmi, výrobcami, štátnou správou a poskytovateľmi technologických služieb vytvára a implementuje globálne štandardy pre automatickú identifikáciu, zber a zdieľanie údajov. GS1 Slovakia je jednou z 116 členských organizácií GS1 a jedinou licencovanou organizáciou pre registráciu do systému GS1 na území Slovenskej republiky. Poskytuje odborné know-how a podporu pre implementáciu štandardov GS1 viac ako 5000 používateľom na Slovensku, ktorí využívajú ich štandardy a riešenia pre zlepšenie svojho podnikania v oblasti maloobchodu, veľkoobchodu, logistiky, zdravotníctva, bankovníctva a ďalších odvetví.

Skvelou interaktívnou exkurziou s praktickými ukážkami nás viedli pán Peter Kolarovszki a Viliam Mojský, ktorým touto cestou veľmi pekne ďakujeme. Žiaci sa dozvedeli nové informácie zo sveta obchodu, logistiky, tvorby a použitia 1D a 2D čiarových kódov. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila, o čom svedčí aj názor žiačky Veroniky Slaničanovej:

„V rámci exkurzie firmy GS1 sme mali možnosť dozvedieť sa nové informácie o logike označovania rôznych produktov počas transportu. Páčilo sa mi, že to nebolo len o teórii, ale pomocou strojov nám ukázali ako sa dané balíky označujú a prepravujú. Poučili nás aj o chybách čiarových kódov a na konci sme absolvovali kvíz, kde sme sa mohli zapojiť všetci a využiť nadobudnuté vedomosti. Žiaci, ktorí sa najviac zapájali, dostali milý darček v podobe reklamných predmetov firmy a všetci sme dostali certifikát o účasti.“

Mgr. Daniela Joštiaková