Aktuality 2022-2023, OZNAMY

Fotografická súťaž „Vynálezy bez dátumu spotreby“

súťaž

Fotografická súťaž je určená študentom stredných škôl, vysokých škôl a doktorandom na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Téma tohtoročnej súťaže je „Vynálezy bez dátumu spotreby“.  V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich fotografií prezentovať predstavu o vynálezoch, ktoré síce boli vytvorené v minulosti, no svoje uplatnenie majú aj v súčasnosti a pravdepodobne sa budú používať i v budúcnosti. Uzávierka na zasielanie súťažných prác bude 3. októbra 2022

Viac na: Fotografická súťaž – TVT (tyzdenvedy.sk)