Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Generácie spojené vzdelávaním o bezpečnosti

telefonaty

Bezpečnosť na internete je neoddeliteľnou súčasťou dnešného digitálneho sveta. Znalosť a pochopenie dôležitosti bezpečnosti nám umožňuje chrániť naše osobné údaje, predchádzať kybernetickým hrozbám, komunikovať bezpečne, bez obáv používať mobilné aplikácie a vyhýbať sa online podvodom. Bezpečnosť na internete je kľúčová pre našu ochranu a bezpečné fungovanie v online prostredí.

Počas uplynulých mesiacov v školskom roku 2022/2023 sme venovali veľkú pozornosť vzdelávaniu našich žiakov v oblasti bezpečnosti na internete. Zapojili sme sa do projektu ZMUDRI do škôl, počas ktorého žiaci absolvovali modul Ako sa chrániť na internete a získali z tohto kurzu certifikáty.

S cieľom posilniť tieto digitálne zručnosti a zodpovedné správanie sa v online svete sme sa rozhodli realizovať projekt s názvom „Robotika spája generácie“. Jedným z cieľom tohto projektu je vzájomná komunikácia mladšej a staršej generácie na tému Bezpečnosť používania mobilných aplikácii a internetu.

Projekt bol zameraný na to, aby naši žiaci nielen získali znalosti o bezpečnosti na internete, ale aby sa stali aj ambasádormi a šíriteľmi týchto informácií vo svojom okolí. Po absolvovaní školení v oblasti bezpečnosti na internete sa naši žiaci stali skúsenými a schopnými zdieľať tieto znalosti so svojimi najbližšími.

Jeden z hlavných aspektov projektu bol smerovaný na vzájomné prepojenie generácií. Naši žiaci prevzali úlohu školiť svojich rodičov a starých rodičov v oblasti bezpečného používania internetu a mobilných aplikácií. Týmto spôsobom sme chceli zabezpečiť, že nielen naši žiaci, ale aj ich rodiny budú mať potrebné vedomosti na to, aby mohli aktívne a bezpečne využívať moderné technológie.

Žiaci prostredníctvom interaktívnych prezentácií, kvízov a diskusií so svojimi rodičmi a starými rodičmi zdieľali dôležité informácie o ochrane osobných údajov, bezpečnom správaní sa na sociálnych sieťach, rizikách online komunikácie a iných aspektoch digitálnej bezpečnosti.

Na základe vopred pripraveného scenára, pomocného formulára, prezentácie a kvízov, ktoré mali zapojení žiaci k dispozícii, si žiaci spolu so svojimi rodičmi a starými rodičmi prešli bezpečnostné nastavenia v mobiloch ako napríklad bezpečné sťahovanie a inštalovanie aplikácií, nastavenie prístupových povolení, používanie silných hesiel a dvojfaktorovej autentifikácie, overovanie informácií a linkov v správach, spôsoby ako robiť printscreeny obrazovky, overovanie pravosti telefonátov a SMS správ od inštitúcií, ako sa vyhnúť falošným hovorom, a ako blokovať nežiaducich volajúcich.

Taktiež žiaci vysvetľovali používanie bezpečných internetových adries, dôležitosť používania antivírusových programov, opatrnosť pri online platbách, prečo neposkytovať osobné, dôverné údaje banke, a iným úradom cez telefonát a internet, prečo sa vyhnúť platbám online cez verejné a neoverené siete, ako byť opatrný pri falošných súťažiach na sociálnych sieťach a internete, prečo neotvárať a nesťahovať prílohy z podozrivých e-mailov, ako porovnávať emailovú adresu odosielateľa s oficiálnym kontaktom na webe a aj príklady ukážok rôznych podvodných sms správ a emailov.

Touto cestou ďakujeme veľmi pekne zapojeným žiakom z našej školy, konkrétne z tried I.B, II.B a III.B, ktorí boli ochotní podeliť sa so svojimi skúsenosťami a vedomosťami k bezpečnému využívaniu internetu a mobilných aplikácií ich blízkymi. Vďaka ich aktívnemu zapojeniu a účasti v projekte „Robotika spája generácie“ sme úspešne spojili vzdelávanie o bezpečnosti na internete s rôznymi generáciami. Tento projekt predstavuje výborný spôsob spojenia, kde sme vytvorili pevný základ informovaných a zodpovedných používateľov moderných technológií, ktorí sú schopní chrániť seba aj svojich blízkych pred digitálnymi hrozbami.

Mgr. Daniela Joštiaková