Aktuality 2023-2024, POMOC DRUHÝM

Hodina deťom – 24. ročník pomoci deťom

Hodina deťom je verejná zbierka, ktorá už 24 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vo svojom 24. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám. Sme radi, že sme aj my mohli pomôcť v tomto projekte a prispieť čiastkou 210,- €. Ďakujeme! 

Ing. Daniela Bubláková