Aktuality 2022-2023, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Hodiny anglického jazyka inak

london
Počas mesiaca október mali žiaci našej školy skvelú príležitosť zažiť hodiny anglického jazyka a konverzácie inak, zaujímavejšie.  

Valters Locmelis, dobrovoľník z Lotyšska, spolupracujúci s o. z. Viac Trstená a s Komunitným centrom v Námestove, nám ponúkol svoj čas a ochotu a prišiel našim žiakom odučiť hodiny anglického jazyka a hodiny konverzácie. Valters navštívil našu školu už počas Európskeho dňa jazykov, kde prezentoval svoju rodnú krajinu.  

Cez hodiny žiaci mohli konverzovať na rôzne témy podľa vlastného výberu, dozvedieť sa nové informácie z rôznych oblastí a oživiť si bežné hodiny cudzieho jazyka.  

 Ing. Zuzana Bedrichová