Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ, SÚŤAŽE

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – regionálne kolo

27. marca 2024 sa uskutočnila regionálna postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy v IV. A V. kategórii. Všetky umelecké prednesy sa realizovali v Dome kultúry v Námestove.

Našu školu reprezentovala Izabela Romaňáková z II. B (prednes prózy) a Daniela Hrkľová zo IV. B triedy (prednes poézie). Obe žiačky zodpovedne umelecky obohatili celú súťaž. Veľkým prínosom bol pre ne aj rozborový seminár pre všetkých recitátorov s členmi odbornej poroty.

Ďakujeme im, že pestujú v sebe krásu slova a dokážu ňou obohatiť aj širokú verejnosť.

AUTORKY: vyučujúce SJL